Tietoa Vedic Artista
Menetelmä oman luovuudenlähteen löytämiseen

Vedic Art lähtee ajatuksesta, että luovuus on meissä kaikissa jo olemassa. 

Peruskurssien aikana käydään läpi Curt Källmannin kehittämän 17 prinsiipin metodi itse maalaamalla ja kokemalla.

Prinsiipit auttavat meitä löytämään oman luovuudenlähteemme.

 Vedic Art ei ole tyylisuunta, ismi tai uskonto, vaan taiteen tekemisen taustalla vaikuttava taiteilijan henkinen inspiraatio.

Prinsiipit auttavat meitä tulemaan tietoisiksi luomisen mekanismeista. Niiden tehtävä on herättää ja vapauttaa jokaisessa ihmisessä oleva liikkeellepaneva voima, joka käynnistää ja pitää yllä kaikilla elämänalueilla toimivaa luovaa prosessia.

Kyse on eri luomisvaiheiden tiedostamisesta, ensin kuvissa - sitten elämässä.